Статут

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ХАРКІВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ.

1. БОГОСЛУЖІННЯ.
1.1. Головне місце в житті духовних шкіл займають храм і богослужіння. Тому відвідування богослужінь в недільні та святкові дні, в дні говіння, а також в дні храмового послуху обов’язково для всіх студентів.
1.2. Ставлення до храму і богослужіння повинно бути особливим – відповідальним і побожним. Виконання всіх храмових послухів передбачає обов’язкову і ретельну підготовку, як співочих гуртів, так і чергових читців.
1.3. На богослужіння, як і на ранкове і вечірнє правило, потрібно приходити заздалегідь. Вихованець, який запізнився, зобов’язаний пояснити черговому помічнику причину запізнення.
1.4. Молитовне правило потрібно читати неспішно, звертаючи увагу на розділові знаки і дикцію.
1.5. Пропуск богослужбового послуху, як і запізнення на нього є грубим порушенням дисципліни.
2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.
2.1. Навчальний процес починається 1-го вересня зі спільної молитви наставників і студентів. Студенти, які тільки поступили, в цей день знайомляться з наставником групи, з яким протягом усього періоду навчання зможуть вирішувати всі важливі питання.
2.2. Всім студентам ставиться в обов’язок неухильне виконання розпорядку дня і відвідування всіх пар, зазначених в «Розкладі навчальних занять». Звільнити студента від занять може Ректор або Перший проректор.
2.3. На курсі відповідальною особою є староста курсу. В його обов’язки входить щоденне повідомлення адміністрації про відсутніх на заняттях за станом здоров’я, у зв’язку з послухом або з інших причин. Староста відповідає за чистоту класу, наявність і справність навчальних посібників і меблів, має особливе право висловлювати побажання й інтереси студентів перед адміністрацією.
2.4. Старосту курсу призначає адміністрація. У разі відсутності старости його обов’язки виконує заступник, призначений самим старостою.
2.5. Кожен урок починається й закінчується молитвою, причому першу молитву перед навчанням і останню після закінчення занять традиційно студенти співають всім курсом.
2.6. Успішність студентів оцінюється на основі усних відповідей на лекціях і письмових робіт, які подаються в строго визначені терміни. Неуспішність студентів, після розгляду причин такої на виховному нараді, може бути приводом до відрахуванню з числа студентів.
2.7. Щодня особливе місце в навчально-виховному процесі має займати читання Святого Письма, творів святих отців і науково-богословської літератури. Попереднє знайомство з «Правилами користування бібліотекою» дозволить студенту раціонально використовувати час.
2.8. Вечірньої пори в будні дні (з 16.00 до 18.00) присвячується самопідготовці. В цей час студенти зобов’язані готуватися до занять наступного дня. Якщо є необхідність можна займатися в бібліотеці.
3. ВНУТРІШНІЙ РОЗКЛАД.
3.1. У навчальні, канікулярні та святкові дні життя школи регламентується відповідним розпорядком дня, затвердженим Ректором.
3.2. Про підйом, відхід до сну, початок, і кінець занять і інші заходи студенти дізнаються по дзвінку, який подає черговий відповідно до розпорядку дня.
3.3. За дотриманням порядку в келії та тишею після відбою стежить староста келії, який організовує прибирання приміщення силами студентів і зміну постільної білизни.
3.4. Виходячи з потреби Духовної школи, адміністрація може залучати учнів до господарських та інших робіт, названим послухом. Відмова від фізичних робіт може мати місце тільки в разі документального підтвердження неможливості їх виконання через ті чи інші обставини. Студенти, які проживають в місті з благословення адміністрації, не звільняються від загальних послухів.
3.5. Вся інформація про навчальний процес, богослужіннях, послухах і ін. доводиться до відома студентів через усне оголошення в трапезній, після чого вивішується на дошку оголошень.
3.6. Студенти зобов’язані суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки.
4. ТРАПЕЗА.
4.1. Трапеза починається і закінчується молитвою і благословенням священика.
4.2. Студент, прийшовши в їдальню в час, вказаний в розпорядку дня, по дзвінку займає своє місце за столом.
4.3. Під час прийому їжі черговим студентом читаються «Житія святих».
4.4. Всі питання, пов’язані з трапезою, студенти вирішують через чергового помічника проректора, зобов’язаного невідлучно перебувати в залі до закінчення прийому їжі.
4.5. В духовних школах строго дотримуються постів, встановлені Святою Церквою.
4.6. Розмови, сміх, вихід з трапези без дозволу – неприпустимі.
4.7. Щодня, згідно з графіком, студентами Семінарії здійснюється чергування в трапезній.
4.8. Виносити з трапезної їжу, посуд і столові предмети забороняється.
5. ЛІКУВАННЯ
5.1. У разі нездужання і неможливості виконувати розпорядок дня учень негайно особисто, або через посильного доводить до відома чергового помічника проректора про стан свого здоров’я, від якого отримує направлення на прийом до лікаря. Хворих звільняє від занять тільки адміністрація за рекомендацією лікаря.
5.2. Будь-яке лікування поза стінами Духовної школи повинно бути документально підтверджено відповідною довідкою лікаря, яка надається першому проректору і фіксується в амбулаторній карті медпункту.
6. Зовнішній вигляд студента.
6.1. Зовнішній вигляд і поведінка вихованців повинні відповідати високому призначенню духовної школи та показувати, що студент постійно пам’ятає про те, з якою метою він вступив до духовного навчального закладу.
6.2. Для студента Духовної школи, як кандидата в священний сан, недозволено наявність таких шкідливих звичок як лихослів’я, куріння, вживання спиртних напоїв, привласнення чужого та ін. Поява в стінах Духовної школи в нетверезому вигляді або відсутність вночі в гуртожитку веде до суворих заходів стягнення, аж до негайного виключення з числа студентів.
6.3. Студентам, рукоположеним в священний сан, благословляється носіння відповідної зачіски і бороди. Всім іншим пропонується регулярне відвідування перукарні. Неприпустимо перебування в храмі і на заняттях в неохайному вигляді.
6.4. Особлива акуратність студентів необхідна в місцях загального користування, лазні, туалетах. Про несправність кранів, зливних бачків, душових кабін, умивальників, унітазів, дверей і ін. Студент повинен терміново доповісти економа, а якщо має час – допомогти робітникам усунути несправність.
6.5. Студент матеріально відповідальний за книги, конспекти, форму, спец. одяг, інвентар та інші предмети, отримані на певний час, після якого необхідно все повернути в бібліотеку, кастелянші, зав. складом іншій відповідальній людині. Збиток, нанесений школі через недбале ставлення до виданих речей може бути стягнуто з студента.
7. Вступ до шлюбу, чернечий постриг і прийняття священного сану.
7.1. Студенти, які хочуть прийняти чернечий постриг, повинні подати про це прохання на ім’я Ректора у встановленій формі, причому зробити це вони можуть не раніше, ніж після 1 року навчання.
7.2. Студент, який має намір одружитися, повинен заздалегідь порадитися з духівником і отримати письмове благословення Ректора. При укладанні шлюбу необхідно пам’ятати, що до кандидата в священний сан Церква висуває певні канонічні норми, недотримання яких буде перешкодою для прийняття священного сану.
7.3. Той, хто бажає прийняти священний сан повинен подати на ім’я Ректора відповідне прохання з додатком свідоцтва духівника про проходження ставленицької сповіді і довідки про успішну здачу спеціального іспиту.
8. Відпочинок.
8.1. Протягом навчального року студентам двічі надаються канікули: літні та різдвяні. Графік канікул складається адміністрацією з урахуванням щорічних обов’язкових літніх послухів. Терміни від’їзду і прибуття строго регламентуються. Неприбуття з канікул без поважної причини розцінюється як грубе порушення дисципліни.
8.2. Вільний час студенти можуть використовувати для прогулянок, занять спортом, відпочинку та ін., При цьому, не забуваючи про святість місця і особливі вимоги, які ставляться суспільством і Церквою студентам духовних шкіл.
8.3. На відсутність в стінах Духовної школи студент зобов’язаний завчасно отримати благословення Першого проректора, подавши напередодні прохання. При цьому слід враховувати, що пропуск богослужбового послуху, а також навчальних занять без досить поважної для цього причини неприпустимі.
9. Заходи стягнення.
9.1. При порушенні дисципліни Духовної школи студенту робиться усне зауваження черговим помічником проректора, на яке він зобов’язаний відповідним чином реагувати.
9.2. Студент, на вимогу чергового помічника проректора повинен подати письмове пояснення того, що сталося.
9.3. Для пояснення поведінки студент може бути викликаний першим проректором, виховним радою і ректором.
9.4. До заходів стягнення відносяться: зауваження, усну чи письмову догану, зниження бала по поведінці до 4 або 3. За систематичне порушення дисципліни разом зі зниженням бала по поведінці слід останнє попередження про неприпустимість подібної поведінки і письмове повідомлення батькам і правлячому єпархіальному архієрею.
9.5. Відрахування з числа студентів відбувається розпорядженням ректора за клопотанням виховного ради.

Кількість переглядів: 406

Comments are closed